Beta-Amyloid Antibodies

ORDER ONLINE  •  CALL 866.753.0747  •  FAX 678.753.0746

Product Name Catalog No. Size Price
Beta Amyloid 7E7 50ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .25mgBA-1001-1-NH4050ug$185Buy Now
Beta Amyloid 7E7 50ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .25mgBA-1001-1-NH4250ug$200Buy Now
Beta Amyloid 7E7 100ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mgBA-1001-2-NH40100ug$277.50Buy Now
Beta Amyloid 7E7 100ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mgBA-1001-2-NH42100ug$300Buy Now
Beta Amyloid 7E7 .5mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mgBA-1001-3-NH40.5mg$1,040.50Buy Now
Beta Amyloid 7E7 .5mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mgBA-1001-3-NH42.5mg$1,125Buy Now
Beta Amyloid 7E7 1.0mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH 1.0mgBA-1001-4-NH401.0mg$1,560.75Buy Now
Beta Amyloid 7E7 1.0mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH 1.0mgBA-1001-4-NH421.0mg$475Buy Now
Beta Amyloid 6C2 50ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .25mgBA-1002-1-NH4050ug$185Buy Now
Beta Amyloid 6C2 50ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .25mgBA-1002-1-NH4250ug$200Buy Now
Beta Amyloid 6C2 100ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mgBA-1002-2-NH40100ug$227.50Buy Now
Beta-Amyloid 6C2, 100ug and Beta Amyloid (1-42) NH4OH 0.5mgBA-1002-2-NH42100ug$300Buy Now
Beta Amyloid 6C2 .5mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mgBA-1002-3-NH400.5mg$1,040.50Buy Now
Beta Amyloid 6C2 .5mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mgBA-1002-3-NH420.5mg$1,125Buy Now
Beta Amyloid 6C2 1.0mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH 1.0mgBA-1002-4-NH401.0mg$1,560.75Buy Now
Beta Amyloid 6C2 1.0mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH 1.0mgBA-1002-4-NH421.0mg$1,685.50Buy Now